Aktualności

Otwarcie na biznes z Indiami

Polskie firmy szukają nowych możliwości ekspansji

film-city-718944640-jpg

 

W czasie wizyty w Bangalore 5 października podsekretarz stanu Leszek Soczewica wziął udział w Forum Gospodarczym Indie – Europa Środkowa. - Cieszymy się, że Polska jest postrzegana w Indiach jako ważny parter w regionie – mówił wiceminister podkreślając, że nasz kraj jest największym partnerem handlowym Indii w Europie Środkowej. Firmy indyjskie działają głównie w sektorach IT, telekomunikacji, wysokich technologii oraz biznesowych centrach usług. Wiceszef MSZ powiedział również, że dla Polski Indie są jednym z najważniejszych pozaeuropejskich partnerów handlowych.

 

Wiceminister Leszek Soczewica podkreślał, że gospodarka indyjska odnotowuje jeden z najwyższych wzrostów na świecie. – Z jednej strony różnorodność, a z drugiej komplementarność naszych gospodarek oferuje możliwości zyskiwania wielu korzyści ze współpracy ekonomicznej – stwierdził.

 

W forum, którego organizatorem był MSZ Indii oraz Federacja Indyjskich Izb Przemysłu i Handlu (FICCI), wzięło udział ponad 20 polskich przedsiębiorców, w tym przedstawiciele branży zielonych technologii czy przetwórstwa żywności. Wiceminister Leszek Soczewica spotkał się również z przedstawicielami indyjskiego biznesu. (źródło: MSZ)