Aktualności

Czy jesteśmy stali w uczuciach… do własnych finansów?

Starcza nam na więcej i lepiej tym zarządzamy. Wciąż jednak mamy słomiany zapał do oszczędzania

pexels-photo-13918-jpeg

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat przygląda się wiedzy i postawom Polaków wobec finansów. Długoletnie obserwacje pozwalają wyodrębnić pewne prawidłowości i zachodzące zmiany. Jak pokazują badania tematyka finansów jest obecna w gospodarstwach domowych dwóch trzecich respondentów. Co równie ważne, systematycznie rośnie liczba osób oszczędzających od 2008 roku wzrosła ona z 41% do 59%. W ramach tej grupy wzrosła liczba tych, którzy oszczędzają wzorcowo, czyli co miesiąc odkładają pewną kwotę pieniędzy z 7% do 16%. Przy tym zmniejsza się dystans między poziomem deklaracji (że oszczędzanie ma sens uważa 67%) a praktyką (rzeczywiście oszczędza 59% badanych). Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 5 lat aż o jedną trzecią spadła liczba osób deklarujących brak jakichkolwiek nadwyżek finansowych, zyskujemy obraz społeczeństwa o polepszającej się sytuacji materialnej. Przy tych tendencjach warto pamiętać, że pewne kwestie pozostają niezmienne - grono Polaków, którzy widzą sens w oszczędzaniu od lat utrzymuje się na poziomie dwóch trzecich badanych. Wzrasta grupa osób, które sięgają po profesjonalne źródła wiedzy - 17% w 2008 roku, a 37% w 2015 społeczeństwa szuka informacji w instytucjach finansowych.

I może - co jest też istotne... Szeroka paleta bankowych ofert coraz częściej skłania nas do czerpania wiedzy na temat finansów u źródła. W ciągu 8 lat prawie pięciokrotnie spadł odsetek osób kierujących się w swoich decyzjach finansowych tylko intuicją (z 49% do 10%), wzrósł natomiast tych korzystających z doradztwa lub materiałów instytucji finansowych (z 17% do 37%).

Choć chętnie korzystamy z profesjonalnych porad, to niestety wciąż został w nas pewien resentyment wobec inwestowania. Od lat odsetek inwestujących pozostaje bez zmian - zaledwie co 11 badana osoba deklaruje lokowanie pieniędzy w celu osiągnięcia zysku w przyszłości.