News

Co może zniszczyć małą firmę?

O ile na niekorzystne ustawodawstwo czy podaż kompetentnych pracowników przedsiębiorcy poradzić mogą niewiele, o tyle na inne zagrożenia odpowiedzią może być ochrona ubezpieczeniowa

lightning-1056419640-jpg

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą polskiej gospodarki, bo odpowiadają za 67% PKB i 2/3 zatrudnienia. Sukces sektora MSP ma ogromną wagę, szczególnie kiedy zdamy sobie sprawę, jak wiele zagrożeń czyha na przedsiębiorców.

W 2015 roku odnotowano 750 ogłoszeń o upadłości firm. To ponad 60 miesięcznie i dwa dziennie. Przedsiębiorcy wśród najważniejszych zagrożeń dla swojej działalności wymieniają, m.in. brak środków finansowych, wysokie obciążenia podatkowe i brak przejrzystości podatkowej, brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy czy nieelastyczne prawo pracy. O ile na niekorzystne ustawodawstwo czy podaż kompetentnych pracowników przedsiębiorcy poradzić mogą niewiele, o tyle na inne zagrożenia odpowiedzią może być ochrona ubezpieczeniowa. Niektóre ryzyka, a w każdym razie ich następstwa, można w ten sposób znacząco zmniejszyć. Każda nowoczesna organizacja zarządza ryzykiem swojej działalności, a jedną z najpopularniejszych form jest jego transfer na inny podmiot. Taki transfer to nic innego, jak ubezpieczenie majątku firmy.

- Prawie połowa małych i średnich firm nie ubezpiecza swojego majątku od zdarzeń losowych. Jest to statystyka bardzo niepokojąca, ponieważ tylko nielicznym z nich udaje się wznowić działalność po utracie całości lub części majątku. Tym bardziej, że zakres ochrony i ilość zagrożeń, jakie dzięki ubezpieczeniu można wyeliminować, jest bardzo duży. Polisa zmniejsza więc ilość zmartwień, co jest cenne biorąc pod uwagę ilość obciążeń formalnych, jakie prawo nakłada na firmy z sektora MSP w związku z prowadzeniem biznesu - mówi Jacek Chojnacki, Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordia Ubezpieczenia.

Majątek przedsiębiorstwa można ubezpieczyć od następstw zdarzeń związanych zarówno z siłami natury, skutkami innych zdarzeń losowych, jak i działań osób trzecich, takich jak rabunek czy kradzież. Najczęstsze i najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej zagrożenia to ogień i inne zdarzenia losowe. Należą do nich: uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, spływ wód po zboczach, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenie pojazdów, huk ponaddźwiękowy, przepięcia. Niebezpieczne są także kradzieże z włamaniem, czy szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez właścicieli, pracowników lub produkt firmy (odpowiedzialność cywilna). To ostatnie nabiera coraz większego znaczenia.