Aktualności

Wieści dobre, ale Creditreform studzi emocje

90% firm deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów

Kolejne pozytywne informacje o polskim rynku? Po niedawnych publikacjach GUS, tym razem nasz kraj znalazł się w gronie najbardziej chwalonych w najnowszym Barometrze Manpower Perspektyw Zatrudnienia publikowanym przez ManpowerGroup. Polska znalazła się na 3. miejscu w Europie właśnie pod względem prognoz zatrudnienia(wyprzedza nas jednak 5 krajów będących na 1. i 2. miejscu ex aquo). Spośród przebadanych pracodawców w Polsce 15% planuje zwiększenie zatrudnienia, a zaledwie 7% - jego zmniejszenie. production-jpg

Zatrudnienie bez wątpienia jest jednym z najważniejszych wskaźników gospodarczej koniuntury. Nie wiadomo jednak, czy pozytywne trendy przełożą się na tzw. gospodarkę realną. W przypadku badania koniunktury zdecydowanie lepiej jest oprzeć się na ocenie wiarygodności płatniczej firm. - Nie obserwujemy na razie jakiejś znaczącej poprawy w tym zakresie - zauważa Magdalena Maciejewska, Kierownik Działu Informacji w Creditreform Polska. Jej zdaniem, warto wstrzymać się z daleko idącymi wnioskami. - Prognozy zatrudnienia są często wyłącznie projekcjami ocekiwań pracodawców - dodaje przedstawicielka wywiadowni gospodarczej.