News

Rosnąca niepewność wśród przedsiębiorców zwiększa ryzyko spowolnienia gospodarczego w Niemczech

Wyniki ostatniego badania koniunktury Instytutu Badań Ekonomicznych (IFO) w Niemczech nie były pozytywne. Oprócz danych wskazujących na zmniejszenie skali działalności we wszystkich sektorach, monachijski Instytut IFO opublikował także wartość indeksu odnoszącego się do oczekiwań przedsiębiorstw odnośnie przyszłej sytuacji gospodarczej.

 

Indeks reprezentuje wynik zapytania przedsiębiorców o to, na ile trudno jest im ocenić przyszły rozwój gospodarczy. Skala odpowiedzi po ustandaryzowaniu zawiera się w przedziale 0-100, przy czym wartość 0 oznacza, że ​​jest się bardzo pewnym oceny dalszego rozwoju, a wartość 100 reprezentuje najwyższy poziom niepewności wśród kadry kierowniczej co do perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego. Wynik niepewności biznesowej w Niemczech wynosi obecnie prawie 70 pkt-ów. W ostatnich latach tylko początek 2020 roku wraz z początkiem pandemii korony, wykazał wyższy poziom niepewności.

Niepewność jest kluczowym pojęciem w ocenie obecnej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Bundesbank zakończył swój najnowszy raport na temat perspektyw niemieckiej gospodarki na lata 2022-2024 oceną ryzyka, która zaczyna się od zdania: „W obecnej sytuacji opisane prognozy makroekonomiczne są obarczone wyjątkowo wysokim poziomem niepewności ”. Autorzy wskazują na trzy źródła niepewności: dalszy przebieg wojny na Ukrainie, odreagowanie postpandemiczne gospodarki połączone z odbudową łańcucha dostaw i gospodarcze skutki masowych podwyżek cen – także w świetle kryzysu energetycznego. Bank dostrzega zagrożenia dla utrzymania dodatniego wzrostu gospodarczego, przygotowując się do nadchodzącego spowolnienia.