NewsletterCreditreform
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*

Certyfikat Wiarygodności

Certyfikat Creditreform jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową firmy. Przedstawia całościową sytuację firmy wzmacniając jej pozycję w negocjacjach z dostawcami i inwestorami. Certyfikat jest wydawany firmom spełniającym szereg wymagań w zakresie utrzymywania ściśle określonych wartości wskaźników ekonomicznych a także relacji i struktury aktywów oraz kapitałów. Certyfikat jest przyznawany firmom, dla których wyliczony Indeks Zdolności Płatniczej jest mniejszy niż 300.

  • Korzyści z tytułu posiadania certyfikatu Creditreform:

    • umocnienie pozycji w negocjacjach z kontrahentami,
    • wzrost prestiżu firmy, dzięki międzynarodowemu zasięgowi i rozpoznawalności certyfikatu,
    • potwierdzenie wysokiej kondycji firmy,