RAPORT SKRÓCONY
Data pobrania
06.11.2017
Nr zlecenia:
124971
Crefo-Nr:
9410797635
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Rozwiń raport
Spis treści
PDF
PODSUMOWANIE
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Pełna nazwa:
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Regon:
123456789
NIP:
PL 1111111111
KRS
3333333 KRS
Adres rejestrowy:
ul. Krótka 1
01-116 Warszawa
Telefon:
(22) 222 22 22
 
 
22 8767677
 
Fax:
22 8767676
 
E-mail:
test@testowy.pl
 
Www:
www.testowy.pl
 
Inne lokalizacje
TAK
Przedział IZP
100
100 - 299
299   300
 
399   400
 
600
100 - 299
(najlepsza wartość)
(najgorsza wartość)
Przedział IZP  100 - 299 oznacza znakomitą lub dobrą zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 06.11.2017
Najwyższy kredyt
8 114 000 PLN
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji:
31.12.2008
Działalność od:
25.05.1992
Wiek podmiotu:
25 lat
Udziałowcy:
Janina  Kowalska
Prezes zarządu
Janina  Kowalska
Windykacje
TAK
Postępowania sądowe
TAK
Zatrudnienie
412
osób
(2016)
Obroty (PLN)
1 061
MLN
(2016)
Zysk netto (PLN)
15,96
MLN
(2016)
Marża brutto
2,61
%
(2016)
Suma aktywów (PLN)
253,61
MLN
(2016)
Kapitał własny (PLN)
81,14
MLN
(2016)
Zobowiązania (PLN)
172,47
MLN
(2016)
OCENA CREDITREFORM
Spis treści
Przedział IZP
100 - 299 oznacza znakomitą lub dobrą zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 06.11.2017
Wartości przedziałów indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają:
100 - 299 = znakomitą lub dobrą zdolność płatniczą
300 - 399 = średnią lub słabą zdolność płatniczą
400 - 600 = bardzo słabą zdolność płatniczą lub jej brak
Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform. Aby uzyskać szczegółową wartość indeksu zamów  Raport pełny
Sposób płatności
w dostępnych źródłach opóźnień płatniczych nie stwierdzono
(34)
Zdolność kredytowa
powiązania handlowe uznaje się za dopuszczalne
(32)
Najwyższy kredyt
8 114 000 PLN
Komentarz do oceny
- Firma pomimo ustawowego obowiązku nie składa w KRS sprawozdań finansowych.
OCENA CREDITREFORM BRANŻY
Spis treści
Struktura firm w branży ze względu na Indeks Zdolności Płatniczej
G.46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Mediana IZP branży: IZP 288, PD=1,65 % (oznacza dobrą zdolność płatniczą)
(najlepsza wartość)
(najgorsza wartość)
100
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Wykres przedstawia rozkład wartości Indeksów Zdolności Płatniczej obliczonych dla firm, które w okresie 04.11.2016 - 04.11.2017 były przedmiotem badania wiarygodnści płatniczej oraz zadeklarowały kod główny prowadzonej działalności :
G.46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Wartości Indeksu Zdolności Płatniczej Creditreform oznaczają
100 - 199 = znakomitą zdolność płatniczą
200 - 249 = bardzo dobrą zdolność płatniczą
250 - 299 = dobrą zdolność płatniczą
300 - 349 = średnią zdolność płatniczą
350 - 399 = słabą zdolność płatniczą
400 - 499 = bardzo słabą zdolność płatniczą
500          = niewystarczającą zdolność płatniczą
600          = brak zdolności płatniczej
Wybrane estymatory punktowe analizowanej branży
- mediana IZP branży 288
- odchylenie standardowe 51,18
- współczynnik zmienności 17,77%
POSTĘPOWANIA SĄDOWE
Spis treści
Postępowania sądowe
Postępowania upadłościowe i układowe:
11.10.1999 Sąd Rejonowy Warszawa, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku,
11.10.1999 - otwarcie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 110/99)
11.10.2000 - umorzenie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 111/00)
DANE REJESTROWE
Spis treści
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(5)
Założenie:
25.05.1992 jako spółka jawna
pod nazwą TEST Kowalscy Sp. Jawna
pod adresem Bialystok, ul. Długa 2, 50-524 Wrocław

 pod adresem ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
(3)
 
05.12.2008  jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 pod nazwą Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
(5)
Rejestracja:
31.12.2008, Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział, KRS 3333333
 
Dane o wcześniejszych rejestracjach:
 
25.05.1992, Sąd Rejonowy Białystok, RHA 1478
 
08.08.2001, Sąd Rejonowy Białystok, XII Wydział, KRS 1234567
Przedmiot działalności
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD prowadzona we własnych hurtowniach i sklepach detalicznych pod szylden "RTV i AGD DLA DOMU"
Kod branży PKD 2007
Spis branż
 
(G.46.43.Z)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 
(G.46.47.Z)
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 
(G.46.44.Z)
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 
(G.46.15.Z)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 
 
 
WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY
Spis treści
Kapitał zakładowy
 
PLN 251 000
 
Kapitał zakładowy podzielony jest na 251 udziałów po PLN 1 000,00 każdy.
 
 
Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości
PLN  150 000
 
Według uzyskanych informacji spółka w najbliższym czasie podwyższy kapitał zakładowy.
 
Udziałowcy:
Udziałowiec
Udziały
 
Wartość
 
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
telefon komórkowy:  604111111
52%
PLN
130 000
 
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków
28%
PLN
70 000
 
Jan Kowalski
PESEL 45121600640
20%
PLN
51 000
 
lista wpisana do KRS  31.12.2008
 
 
 
Zarząd:
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
telefon komórkowy:  604111111
- prezes zarządu
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków
- wiceprezes zarządu
Władysław Paweł Kowalczykowski
PESEL 82110255888
Krótka 1, 00-001 Warszawa
- wiceprezes zarządu
Prokurenci:
Kazimierz Nowak
PESEL 51061004574
- prokura samoistna
ROZWÓJ FIRMY W CZASIE
Spis treści
 
2016
Zm.%
2015
Zm.%
2014
Zm.%
2013
Zatrudnienie
412
(+3%)
401
 
250 do 999
 
390
 
2016
Zm.%
2015
Zm.%
2014
Zm.%
2013
Obroty (w tys. PLN)
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
(+34%)
634 337
Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.)
 
01.01.2016
- 31.12.2016
Zm.%
01.01.2015
- 31.12.2015
Zm.%
01.01.2014
- 31.12.2014
Zm.%
01.01.2013
- 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
(+34%)
634 337
Zysk netto
15 958
(-55%)
35 684
(-16%)
42 978
(+537%)
6 744
Zysk EBITDA
19 996
(-63%)
54 820
(+46%)
37 355
(+147%)
15 115
Marża EBITDA w %
1,88%
(-63%)
5,15%
(+17%)
4,39%
(+84%)
2,38%
Suma aktywów
253 606
(-2%)
259 308
(+34%)
193 442
(-8%)
211 949
Kapitał własny
81 139
(-9%)
89 440
(+42%)
62 608
(+100%)
31 156
Zobowiązania
172 467
(+1%)
169 868
(+29%)
130 834
(-27%)
180 793
Przychody netto ze sprzedaży w tys.
Zysk/strata netto w tys.
Zysk netto w %
Suma aktywów/Zobowiązania/Kapitał własny w tys.
 
Aktywa
 
Zobowiązania
 
Kapitał własny
Zysk EBITDA w tys.
Marża EBITDA w %
 
INNE LOKALIZACJE
Spis treści
Lokalizacje
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa (siedziba)
telefon: 

Fax: 
www:
(22) 222 22 22
22 8767677
22 8767676
www.testowy.pl
 
ul. Długa 2, 15-524 Białystok (biura handlowe)
Tel./Fax:
85 2224455
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Spis treści
Zobacz pełne sprawozdania finansowe za:20162015201420132012
birt 3_7_1
Informacja ta przeznaczona jest wyłącznie dla odbiorcy. Odbiorca informacji zobowiązuje się do jej wykorzystania wyłącznie dla celów, dla których została przekazana oraz do jej należytego zabezpieczenia. Creditreform Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na podstawie tego raportu decyzji. Odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie raportów Creditreform otrzymają Państwo pod numerem:  (+48) 22 440 15 00.