RAPORT SKRÓCONY
Data pobrania
07.02.2023
Nr zlecenia:
244410
 
Crefo-Nr:
9410797635
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Rozwiń raport
Spis treści
PDF
PODSUMOWANIE
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Pełna nazwa:
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Regon:
123456789
NIP:
1111111111
KRS
3333333 KRS
Adres rejestrowy:
Uliczna
00-001 Warszawa
Telefon:
(22) 222 22 22
 
 
22 8767677
 
Fax:
22 8767676
 
E-mail:
test@testowy.pl
 
Www:
www.testowy.pl
 
Przedział IZP
100
 
249   250
250 - 349
349   350
 
600
250 - 349
(najlepsza wartość)
(najgorsza wartość)
Przedział IZP  250 - 349 oznacza średnią lub słabą zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 07.02.2023
Najwyższy kredyt
2 500 000 PLN
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji:
31.12.2008
Działalność od:
25.05.1992
Wiek podmiotu:
31 lat
Udziałowcy:
Janina  Kowalska
Prezes zarządu
Janina  Kowalska
Windykacje
TAK
Postępowania sądowe
TAK
Zatrudnienie
401
osób
(2021)
Obroty (PLN)
507,47
MLN
(2021)
Zysk netto (PLN)
5,40
MLN
(2021)
Marża brutto
1,45
%
(2021)
Suma aktywów (PLN)
169,56
MLN
(2021)
Kapitał własny (PLN)
24,92
MLN
(2021)
Zobowiązania (PLN)
144,63
MLN
(2021)
OCENA CREDITREFORM
Spis treści
Przedział IZP
250 - 349 oznacza średnią lub słabą zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 07.02.2023
Wartości przedziałów indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają:
100 - 249 = znakomitą lub dobrą zdolność płatniczą
250 - 349 = średnią lub słabą zdolność płatniczą
350 - 600 = bardzo słabą zdolność płatniczą lub jej brak
Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform. Aby uzyskać szczegółową wartość indeksu zamów  Raport pełny
Sposób płatności
w dostępnych źródłach opóźnień płatniczych nie stwierdzono
(34)
Zdolność kredytowa
powiązania handlowe uznaje się za dopuszczalne
(32)
Najwyższy kredyt
2 500 000 PLN
Komentarz do oceny
Zwracamy jednak Państwa uwagę na:
- wysoki wskaźnik zadłużenia ogólnego
- spadek obrotów
- Firma pomimo ustawowego obowiązku nie składa w KRS sprawozdań finansowych.
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem szczegółowych informacji o zdolnościach płatniczych Twoich klientów lub kontrahentów zamów Analizę Portfelową lub Branżową. W tym celu skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
POSTĘPOWANIA SĄDOWE
Spis treści
Postępowania sądowe
Postępowania upadłościowe i układowe:
11.10.1999 Sąd Rejonowy Warszawa, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku,
11.10.1999 - otwarcie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 110/99)
11.10.2000 - umorzenie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 111/00)
Spis treści
DANE REJESTROWE
Spis treści
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(5)
Założenie:
25.05.1992 jako spółka jawna
pod nazwą TEST Kowalscy Sp. Jawna
pod adresem Bialystok, ul. Długa 2, 50-524 Wrocław

 pod adresem ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
(3)
 
05.12.2008  jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 pod nazwą Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
(5)
 
16.10.2018  pod adresem Uliczna, 00-001 Warszawa
 
Rejestracja:
31.12.2008, Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział, KRS 3333333
 
Dane o wcześniejszych rejestracjach:
 
25.05.1992, Sąd Rejonowy Białystok, RHA 1478
 
08.08.2001, Sąd Rejonowy Białystok, XII Wydział, KRS 1234567
Przedmiot działalności
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD prowadzona we własnych hurtowniach i sklepach detalicznych pod szylden "RTV i AGD DLA DOMU"
Kod branży PKD 2007
Spis branż
 
(G.46.43.Z)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 
(G.46.47.Z)
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 
(G.46.44.Z)
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 
(G.46.15.Z)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 
 
 
WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY
Spis treści
Kapitał zakładowy
 
PLN 251 000
 
Kapitał zakładowy podzielony jest na 251 udziałów po PLN 1 000,00 każdy.
 
 
Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości
PLN  150 000
 
Według uzyskanych informacji spółka w najbliższym czasie podwyższy kapitał zakładowy.
 
Udziałowcy:
Udziałowiec
Udziały
 
Wartość
 
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
52%
PLN
130 000
 
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
28%
PLN
70 000
 
Jan Kowalski
PESEL 45121600640
20%
PLN
51 000
 
lista wpisana do KRS  31.12.2008
 
 
 
Zarząd:
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
- prezes zarządu
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
- wiceprezes zarządu
Władysław Paweł Kowalczykowski
PESEL 82110255888
- wiceprezes zarządu
Prokurenci:
Kazimierz Nowak
PESEL 51061004574
- prokura samoistna
Jeżeli chcesz pozyskać bardziej szczegółowe informacje o firmie oraz ich właścicielach i zarządzających skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
Jeżeli chcesz otrzymać szczegółowe informacje o powiązaniach osób i firm w formie rozbudowanych drzew korporacyjno-osobowych skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
ROZWÓJ FIRMY W CZASIE
Spis treści
 
2021
Zm.%
2020
Zm.%
2019
Zm.%
2018
Zatrudnienie
401
(+2%)
390
(-9%)
około   430
(+2%)
420
 
2021
Zm.%
2020
Zm.%
2019
Zm.%
2018
Obroty (w tys. PLN)
507 470
(-52%)
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.)
 
01.01.2021
- 31.12.2021
Zm.%
01.01.2020
- 31.12.2020
Zm.%
01.01.2019
- 31.12.2019
Zm.%
01.01.2018
- 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży
507 470
(-52%)
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
Zysk netto
5 395
(-66%)
15 958
(-55%)
35 684
(-16%)
42 978
Zysk EBITDA
12 092
(-39%)
19 996
(-63%)
54 820
(+46%)
37 355
Marża EBITDA w %
2,38%
(+26%)
1,88%
(-63%)
5,15%
(+17%)
4,39%
Suma aktywów
169 559
(-33%)
253 606
(-2%)
259 308
(+34%)
193 442
Kapitał własny
24 925
(-69%)
81 139
(-9%)
89 440
(+42%)
62 608
Zobowiązania
144 634
(-16%)
172 467
(+1%)
169 868
(+29%)
130 834
Przychody netto ze sprzedaży w tys.
Zysk/strata netto w tys.
Zysk netto w %
Suma aktywów/Zobowiązania/Kapitał własny w tys.
 
Aktywa
 
Zobowiązania
 
Kapitał własny
Zysk EBITDA w tys.
Marża EBITDA w %
 
Jeśli chcesz zlecić wizytację konkretnej lokalizacji wraz z dokumentacją zdjęciową z terenu skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Spis treści
Zobacz pełne sprawozdania finansowe za:20212020201920182013
birt 3_7_1
Informacja ta przeznaczona jest wyłącznie dla odbiorcy. Odbiorca informacji zobowiązuje się do jej wykorzystania wyłącznie dla celów, dla których została przekazana oraz do jej należytego zabezpieczenia. Creditreform Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na podstawie tego raportu decyzji. Odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie raportów Creditreform otrzymają Państwo pod numerem:  (+48) 22 440 15 00.