RAPORT PEŁNY
Data pobrania
26.05.2022
Nr zlecenia:
227062
 
 
Crefo-Nr:
9410797635
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Rozwiń raport
Spis treści
PDF
PODSUMOWANIE
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Pełna nazwa:
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Regon:
123456789
NIP:
1111111111
KRS
3333333 KRS
Adres rejestrowy:
Uliczna
00-001 Warszawa
Telefon:
(22) 222 22 22
 
 
22 8767677
 
Fax:
22 8767676
 
E-mail:
test@testowy.pl
 
Www:
www.testowy.pl
 
Indeks zdolności płatniczej
100
 
 
 
200
 
 
250
270
300
 
350
 
400
 
450
500
550
600
270
(najlepsza wartość)
(najgorsza wartość)
PD
PD = 1,11%
Indeks zdolności płatniczej 270 oznacza średnią zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 26.05.2022
Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 1,11%
Najwyższy kredyt
2 492 000 PLN
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji:
31.12.2008
Działalność od:
25.05.1992
Wiek podmiotu:
30 lat
Udziałowcy:
Janina  Kowalska
Prezes zarządu
Janina  Kowalska
Windykacje
TAK
Postępowania sądowe
TAK
Zatrudnienie
401
osób
(2021)
Obroty (PLN)
507,47
MLN
(2021)
Zysk netto (PLN)
5,40
MLN
(2021)
Marża brutto
1,45
%
(2021)
Suma aktywów (PLN)
169,56
MLN
(2021)
Kapitał własny (PLN)
24,92
MLN
(2021)
Zobowiązania (PLN)
144,63
MLN
(2021)
Kapitał pracujący (PLN)
3,01
MLN
(2021)
Rentowność (ROE)
Płynność
Zadłużenie
Kapitał własny
OCENA CREDITREFORM
Spis treści
Indeks zdolności płatniczej
270 oznacza średnią zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 26.05.2022
Określone wartości indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają:
100 - 149 = znakomitą zdolność płatniczą
150 - 199 = bardzo dobrą zdolność płatniczą
200 - 249 = dobrą zdolność płatniczą
250 - 299 = średnią zdolność płatniczą
300 - 349 = słabą zdolność płatniczą
350 - 499 = bardzo słabą zdolność płatniczą
500          = niewystarczającą zdolność płatniczą
600          = brak zdolności płatniczej
Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform.
Zagrożenie upadkiem
PD = 1,11%
Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 1,11%
Sposób płatności
nie wyklucza się wystąpienia opóźnień płatniczych
(37)
Zdolność kredytowa
powiązania handlowe uznaje się za dopuszczalne
(32)
Najwyższy kredyt
2 492 000 PLN
Komentarz do oceny
Zwracamy jednak Państwa uwagę na:
- wysoki wskaźnik zadłużenia ogólnego
- spadek obrotów
- Firma pomimo ustawowego obowiązku nie składa w KRS sprawozdań finansowych.
Historia ratingu
Data
Indeks zdolności płatniczej
Najwyższy kredyt
26.05.2022
270
2 492 000 PLN
21.02.2022
353
 
04.11.2021
270
2 492 000 PLN
07.05.2021
270
2 492 000 PLN
28.08.2020
266
2 492 000 PLN
10.01.2020
266
2 492 000 PLN
06.09.2018
287
2 492 000 PLN
06.06.2018
242
8 114 000 PLN
06.11.2017
242
8 114 000 PLN
27.07.2017
242
8 114 000 PLN
09.02.2017
261
 
08.01.2016
244
8 114 000 PLN
08.01.2015
262
3 000 000 PLN
15.05.2014
255
3 000 000 PLN
27.02.2013
285
3 000 000 PLN
20.04.2012
295
3 000 000 PLN
30.07.2010
253
3 000 000 PLN
20.01.2009
279
2 000 000 PLN
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem szczegółowych informacji o zdolnościach płatniczych Twoich klientów lub kontrahentów zamów Analizę Portfelową lub Branżową. W tym celu skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
POSTĘPOWANIA SĄDOWE
Spis treści
Postępowania sądowe
Postępowania upadłościowe i układowe:
11.10.1999 Sąd Rejonowy Warszawa, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku,
11.10.1999 - otwarcie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 110/99)
11.10.2000 - umorzenie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 111/00)
Spis treści
GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI
Spis treści
Na dzień 04.10.2021 w bazach monitorowanych giełd wierzytelności widnieją następujące wpisy:
1
Nazwa źródła danych
Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
 
Kwota należności głównej
 
Data płatności
 
Kwota nie spłacona
14 700 PLN
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
03.10.2021
2
Nazwa źródła danych
E-WIERZYCIEL PL Sp. z o.o.
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
 
Kwota należności głównej
 
Data płatności
 
Kwota nie spłacona
5 720 PLN
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
03.10.2021
3
Nazwa źródła danych
Vindicat sp. z o.o.
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
Faktura
Kwota należności głównej
 
Data płatności
 
Kwota nie spłacona
11 812 PLN
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
02.10.2021
4
Nazwa źródła danych
E-WIERZYCIEL PL Sp. z o.o.
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
 
Kwota należności głównej
 
Data płatności
 
Kwota nie spłacona
9 046 GBP
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
03.10.2021
5
Nazwa źródła danych
E-WIERZYCIEL PL Sp. z o.o.
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
 
Kwota należności głównej
 
Data płatności
 
Kwota nie spłacona
45 231 PLN
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
03.10.2021
6
Nazwa źródła danych
Dlugi.info
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
 
Kwota należności głównej
 
Data płatności
06.07.2018
Kwota nie spłacona
3 363 PLN
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
16.06.2020
7
Nazwa źródła danych
Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.
Wierzyciel
 
 
Pełna nazwa zaległości
 
Kwota należności głównej
 
Data płatności
 
Kwota nie spłacona
3 180 PLN
Data wezwania do zapłaty
 
Data informacji
03.10.2021
Niniejsze dane zostały zaprezentowane w raporcie, ponieważ mają istotny wpływ na wartość Indeksu Zdolności Płatniczej. Dane zostały zamieszczone w ramach złożonego zamówienia, co nie wiąże się z naliczeniem dodatkowych opłat.
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem innych szczegółowych informacji o zdarzeniach negatywnych w tym postępowaniach karnych, sądowych, komorniczych, bądź zadłużeniach wobec ZUS czy US firmy badanej, skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
DANE REJESTROWE
Spis treści
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(5)
Założenie:
25.05.1992 jako spółka jawna
pod nazwą TEST Kowalscy Sp. Jawna
pod adresem Bialystok, ul. Długa 2, 50-524 Wrocław

 pod adresem ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
(3)
 
05.12.2008  jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 pod nazwą Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
(5)
 
16.10.2018  pod adresem Uliczna, 00-001 Warszawa
 
Rejestracja:
31.12.2008, Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział, KRS 3333333
 
Dane o wcześniejszych rejestracjach:
 
25.05.1992, Sąd Rejonowy Białystok, RHA 1478
 
08.08.2001, Sąd Rejonowy Białystok, XII Wydział, KRS 1234567
Przedmiot działalności
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD prowadzona we własnych hurtowniach i sklepach detalicznych pod szylden "RTV i AGD DLA DOMU"
Kod branży PKD 2007
Spis branż
 
(G.46.43.Z)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 
(G.46.47.Z)
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 
(G.46.44.Z)
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 
(G.46.15.Z)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 
 
 
WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY
Spis treści
Kapitał zakładowy
 
PLN 251 000
 
Kapitał zakładowy podzielony jest na 251 udziałów po PLN 1 000,00 każdy.
 
 
Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości
PLN  150 000
 
Według uzyskanych informacji spółka w najbliższym czasie podwyższy kapitał zakładowy.
 
Udziałowcy:
Udziałowiec
Udziały
 
Wartość
 
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
52%
PLN
130 000
 
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
28%
PLN
70 000
 
Jan Kowalski
PESEL 45121600640
20%
PLN
51 000
 
lista wpisana do KRS  31.12.2008
 
 
 
Zarząd:
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
- prezes zarządu
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
- wiceprezes zarządu
Władysław Paweł Kowalczykowski
PESEL 82110255888
- wiceprezes zarządu
Prokurenci:
Kazimierz Nowak
PESEL 51061004574
- prokura samoistna
Jeżeli chcesz pozyskać bardziej szczegółowe informacje o firmie oraz ich właścicielach i zarządzających skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
POWIĄZANIA
Spis treści
Udziały w innych firmach:
Na dzień 26.05.2022 brak powiązań
 
 
Jeżeli chcesz otrzymać szczegółowe informacje o powiązaniach osób i firm w formie rozbudowanych drzew korporacyjno-osobowych skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
ROZWÓJ FIRMY W CZASIE
Spis treści
 
2021
Zm.%
2020
Zm.%
2019
Zm.%
2018
Zatrudnienie
401
(+2%)
390
(-9%)
około   430
(+2%)
420
 
2021
Zm.%
2020
Zm.%
2019
Zm.%
2018
Obroty (w tys. PLN)
507 470
(-52%)
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.)
 
01.01.2021
- 31.12.2021
Zm.%
01.01.2020
- 31.12.2020
Zm.%
01.01.2019
- 31.12.2019
Zm.%
01.01.2018
- 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży
507 470
(-52%)
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
Zysk netto
5 395
(-66%)
15 958
(-55%)
35 684
(-16%)
42 978
Zysk EBITDA
12 092
(-39%)
19 996
(-63%)
54 820
(+46%)
37 355
Marża EBITDA w %
2,38%
(+26%)
1,88%
(-63%)
5,15%
(+17%)
4,39%
Suma aktywów
169 559
(-33%)
253 606
(-2%)
259 308
(+34%)
193 442
Kapitał własny
24 925
(-69%)
81 139
(-9%)
89 440
(+42%)
62 608
Zobowiązania
144 634
(-16%)
172 467
(+1%)
169 868
(+29%)
130 834
Kapitał pracujący
3 006
(-88%)
26 409
(-33%)
39 870
(+30%)
30 659
Przychody netto ze sprzedaży w tys.
Zysk/strata netto w tys.
Zysk netto w %
Suma aktywów/Zobowiązania/Kapitał własny w tys.
 
Aktywa
 
Zobowiązania
 
Kapitał własny
Zysk EBITDA w tys.
Marża EBITDA w %
 
Jeśli chcesz zlecić wizytację konkretnej lokalizacji wraz z dokumentacją zdjęciową z terenu skontaktuj się z nami: handlowy@creditreform.pl
INFORMACJE DODATKOWE
Spis treści
Nieruchomości
Wartość księgowa budynków stan na 31.12.2021
PLN
14 102 400
 
 
Wartość księgowa gruntów stan na 31.12.2021
PLN
2 140 800
 
 
W ramach standardowego raportu dane o własności nieruchomości nie są sprawdzane w księgach wieczystych.
 
 
 
Środki transportu
Stan srodków transportu na dzień 30.09.2021 :
1 - samochodów osobowych (własność) 
4 - samochody dostawcze (leasing) 
6 - samochody dostawcze (własność) 

Na dzień 31.12.2021 wartość księgowa środków transportowych wynosiła: PLN 3 167 200,00
Certyfikaty i Licencje
ISO 9001:2000
Kontrahenci
(główny odbiorca) 
ul. Krótka 1, 35-231 Rzeszów
 
(odbiorca,) 
ul. Krótka 1, 37-700 Przemyśl
 
(odbiorca,) 
ul. Krótka 1, 80-734 Gdańsk
 
(główny dostawca) 
ul. Mała 1, 10-001 Olsztyn
 
(dostawca,) 
ul. Mała 1, 61-482 Poznań
 
(dostawca,) 
ul. Mała 1, 16-400 Suwałki
Import -
2020 m.in. Rosja
 
2021 m.in. Rosja
Uwagi ogólne
Wg informacji prasowych w lipcu 2021 roku firma podpisała kontrakt na dostawę sprzętu AGD do sieci hoteli XYZ na terenie całego kraju. Kontrakt będzie realizowany w transzach do 2023 roku. Wartość kontraktu szacuje się na 200 milionów złotych.

W październiku 2021 roku firma współpracowała ze 150 sklepami na terenie całego kraju.

Firma planuje zatrudnienie kolejnych 80 osób w pierwszej połowie 2022 roku.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor:
Na dzień 03.10.2021 firma nie figuruje w bazie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Przedsiębiorstwo nie uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo BIG InfoMonitora.

Giełdy wierzytelności:
Na dzień 03.10.2021 na giełdzie www.dlugi.info są wystawione dwa długi przedsiębiorstwa na kwoty 5373,08 i 788,50 zł. Na pozostałych, ogólnodostępnych giełdach wierzytelności długi przedsiębiorstwa nie są obecne w obrocie publicznym.

Listy sankcyjne:
Na dzień 03.10.2021 firma nie figuruje na międzynarodowych listach sankcyjnych.

Dotacje z Unii Europejskiej:
Na dzień 03.10.2021 firma nie posiada dotacji i dofinansowań ze środków UE.

Certyfikaty i licencje:
Przedsiębiorstwo posiada licencję transportową nr 14852/20

Eksport -
2020 (40.00%) Unia Europejska
 
2021 (25.00%) Unia Europejska
Banki
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
 
WSKAŹNIKI BRANŻOWE
Spis treści
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
FIRMA
BRANŻA
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
2021
2020
2019
2018
Płynność bieżąca (CR)
?
aktywa bieżące
zobowiązania bieżące
1,02
1,16
1,25
1,26
1,63
1,50
1,57
1,51
Płynność szybka (QR)
?
aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne
zobowiązania bieżące
0,53
0,55
0,67
0,71
0,87
0,88
0,92
0,85
Płynność gotówkowa
?
środki pieniężne
zobowiązania bieżące
0,02
0,03
0,05
0,06
0,09
0,18
0,09
0,11
Płynność bieżąca (CR)
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
Płynność szybka (QR)
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
Płynność gotówkowa
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
RENTOWNOŚĆ
FIRMA
BRANŻA
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
2021
2020
2019
2018
Rentowność sprzedaży (ROS)
?
zysk netto
przychody ze sprzedaży
1,06
1,50
3,35
5,05
1,97
1,34
0,31
-14,83
Rentowność aktywów (ROA)
?
zysk netto
aktywa ogółem
3,18
6,29
13,76
22,22
5,02
3,17
0,73
-33,36
Rentowność kapitału (ROE)
?
zysk netto
kapitał własny
21,65
19,67
39,90
68,65
16,89
11,31
2,52
-90,31
Rentowność sprzedaży (ROS)
 
FIRMA
 
BRANŻA
Rentowność aktywów (ROA)
 
FIRMA
 
BRANŻA
Rentowność kapitału (ROE)
 
FIRMA
 
BRANŻA
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
FIRMA
BRANŻA
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
2021
2020
2019
2018
Rotacja należności w dniach
?
należności krótkoterm. x liczba dni
sprzedaż netto
50
29
33
33
60
55
63
57
Rotacja zapasów w dniach
?
przeciętny stan zapasów x liczba dni
przychody ze sprzedaży
44
33
30
27
57
53
54
53
Rotacja należności w dniach
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
Rotacja zapasów w dniach
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
FIRMA
BRANŻA
01.01.2021-
31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
01.01.2018-
31.12.2018
2021
2020
2019
2018
Okres spłaty zobowiązań w dniach
?
zobowiązania bieżące x liczba dni
sprzedaż netto
97,26
58,25
54,39
51,06
78,12
88,67
86,49
82,75
Ogólne zadłużenie
?
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
85,30
68,01
65,51
67,63
70,30
71,96
71,21
63,06
Okres spłaty zobowiązań w dniach
 
FIRMA
 
BRANŻA
Ogólne zadłużenie
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
BRANŻA
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Płynność bieżąca (CR)
?
aktywa bieżące
zobowiązania bieżące
1,63
1,50
1,57
1,51
Płynność szybka (QR)
?
aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne
zobowiązania bieżące
0,87
0,88
0,92
0,85
Płynność gotówkowa
?
środki pieniężne
zobowiązania bieżące
0,09
0,18
0,09
0,11
Rentowność sprzedaży (ROS)
?
zysk netto
przychody ze sprzedaży
1,97
1,34
0,31
-14,83
Rentowność aktywów (ROA)
?
zysk netto
aktywa ogółem
5,02
3,17
0,73
-33,36
Rentowność kapitału (ROE)
?
zysk netto
kapitał własny
16,89
11,31
2,52
-90,31
Rotacja należności w dniach
?
należności krótkoterm. x liczba dni
sprzedaż netto
60,74
55,01
63,57
57,84
Rotacja zapasów w dniach
?
przeciętny stan zapasów x liczba dni
przychody ze sprzedaży
57,99
53,66
54,72
53,38
Okres spłaty zobowiązań w dniach
?
zobowiązania bieżące x liczba dni
sprzedaż netto
78,12
88,67
86,49
82,75
Ogólne zadłużenie
?
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
70,30
71,96
71,21
63,06
Procentowy udział w badanej próbie firm wykazujących zysk netto
?
66,70
88,00
88,00
81,80
Przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego w tys. PLN
?
1 881,83
1 950,67
1 910,26
1 722,43
Przychody ze sprzedaży na przedsiębiorstwo w tys. PLN
?
397 052,78
420 485,32
338 116,72
341 353,82
PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ FIRMY Z BRANŻĄ (G.46.43.Z)
 
2021
2020
2019
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
 
 
 
Płynność bieżąca (CR)
GORSZY -37%
GORSZY -22%
GORSZY -20%
Płynność szybka (QR)
GORSZY -39%
GORSZY -37%
GORSZY -27%
Płynność gotówkowa
GORSZY -77%
GORSZY -83%
GORSZY -44%
RENTOWNOŚĆ
 
 
 
Rentowność sprzedaży (ROS)
GORSZY -46%
LEPSZY +11%
LEPSZY +980%
Rentowność aktywów (ROA)
GORSZY -36%
LEPSZY +98%
LEPSZY +1784%
Rentowność kapitału (ROE)
LEPSZY +28%
LEPSZY +73%
LEPSZY +1483%
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
 
 
 
Rotacja należności w dniach
LEPSZY -16%
LEPSZY -47%
LEPSZY -47%
Rotacja zapasów w dniach
LEPSZY -23%
LEPSZY -37%
LEPSZY -43%
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
 
 
 
Okres spłaty zobowiązań w dniach
GORSZY +24%
LEPSZY -34%
LEPSZY -37%
Ogólne zadłużenie
GORSZY +21%
LEPSZY -5%
LEPSZY -8%
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Spis treści
Widok zwinięty
Widok skrócony
Widok szczegółowy
Źródło danych finansowych
Sąd
 
Sąd
 
Firma
 
Sąd
 
Sprawozdanie
roczne
 
roczne
 
roczne
 
roczne
 
BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ
31.12.2021
(w tys.PLN)
udział
31.12.2020
(w tys.PLN)
udział
31.12.2019
(w tys.PLN)
udział
31.12.2018
(w tys.PLN)
udział
-A. Aktywa trwałe
31 326
(19%)
58 347
(23%)
60 879
(24%)
43 616
(23%)
-     I.   Wartości niematerialne i prawne
1 088
(0.6%)
44
 
669
(0.3%)
468
(0.2%)
-          2. Wartość firmy
139
(0.1%)
 
 
36
 
25
-          3. Inne wartości niematerialne i prawne
949
(0.6%)
44
 
633
(0.2%)
443
(0.2%)
-     II.  Rzeczowe aktywa trwałe
22 932
(14%)
46 710
(18%)
48 164
(19%)
34 715
(18%)
-          1. Środki trwałe
22 305
(13%)
45 741
(18%)
47 293
(18%)
34 106
(18%)
-               a) grunty własne
2 141
 
3 287
 
3 939
 
2 758
-               b) budynki, lokale i
                   obiekty inż. lądowej i wodnej
14 102
 
 
28 728
 
 
30 123
 
 
21 086
 

 
-               c) urządzenia techniczne i maszyny
2 238
 
2 356
 
2 016
 
1 411
-               d) środki transportu
3 167
 
6 120
 
6 962
 
5 874
-               e) inne środki trwałe
656
 
5 250
 
4 253
 
2 977
-          2. Środki trwałe w budowie
627
(0.4%)
969
(0.4%)
871
(0.3%)
609
(0.3%)
-     IV.  Inwestycje długoterminowe
7 151
(4%)
8 265
(3%)
8 459
(3%)
5 921
(3%)
-          3. Długoterminowe aktywa finansowe
7 151
(4%)
8 265
(3%)
8 459
(3%)
5 921
(3%)
-               a) w jednostkach powiązanych
4 927
 
8 000
 
8 459
 
5 921
-                    - udziały lub akcje
419
 
4 000
 
3 573
 
2 501
-                    - inne papiery wartościowe
 
 
 
 
 
 
3 420
-                    - udzielone pożyczki
4 508
 
4 000
 
4 886
 
 
-               c) w pozostałych jednostkach
2 224
 
265
 
 
 
 
-                    - udzielone pożyczki
 
 
265
 
 
 
 
-                    - inne
                    długoterminowe aktywa finansowe
2 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-     V.   Długoterminowe rozliczenia
         międzyokresowe
154
 
(0.1%)
3 328
 
(1%)
3 587
 
(1%)
2 512
 
(1%)
 
-          1. Aktywa z tytułu
              odroczonego podatku dochodowego
 
 
 
3 328
 
(1%)
3 587
 
(1%)
2 512
 
(1%)
 
-          2. Inne rozliczenia międzyokresowe
154
(0.1%)
 
 
 
 
 
-B. Aktywa obrotowe
138 234
(82%)
195 259
(77%)
198 429
(77%)
149 826
(78%)
-     I.   Zapasy
62 014
(37%)
97 709
(39%)
90 003
(35%)
63 003
(33%)
-          4. Towary
62 014
(37%)
97 709
(39%)
90 003
(35%)
63 003
(33%)
-     II.  Należności krótkoterminowe
70 122
(41%)
84 176
(33%)
97 273
(38%)
78 021
(40%)
-          1. Należności od jednostek powiązanych
3
 
 
 
3 866
(2%)
2 707
(1%)
-               a) Z tytułu dostaw i
                   usług o okresie spłaty:
3
 
 
 
 
 
3 866
 
 
2 707
 

 
-                    - do 12 miesięcy
3
 
 
 
3 866
 
2 707
-          3. Należności od pozostałych jednostek
70 118
(41%)
84 176
(33%)
93 407
(36%)
75 314
(39%)
-               a) Z tytułu dostaw i
                   usług o okresie spłaty:
64 882
 
 
81 277
 
 
66 487
 
 
56 470
 

 
-                    - do 12 miesięcy
64 882
 
81 277
 
66 487
 
56 470
-               b) Z
                   tyt.podatków,dotacji
                   ceł,ubezp.i innych świad.
 
 
 
 
2 692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-               c) Inne
5 236
 
207
 
26 920
 
18 844
-     III. Inwestycje krótkoterminowe
2 115
(1%)
9 189
(4%)
8 417
(3%)
6 887
(4%)
-          1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2 115
(1%)
9 189
(4%)
8 417
(3%)
6 887
(4%)
-               b) w pozostałych jednostkach
 
 
4 618
 
 
 
 
-                    - udziały lub akcje
 
 
4 618
 
 
 
 
-               c) środki pieniężne i
                   inne aktywa pieniężne
2 115
 
 
4 571
 
 
8 417
 
 
6 887
 

 
-                    - środki
                    pieniężne w kasie i na rachunku
1 193
 
 
3 647
 
 
8 417
 
 
6 887
 

 
-                    - inne środki pieniężne
922
 
924
 
 
 
 
-     IV.  Krótkoterminowe rozliczenia
         międzyokresowe
3 982
 
(2%)
4 185
 
(2%)
2 736
 
(1%)
1 915
 
(1%)
 
-Suma aktywów
169 559
(100%)
253 606
(100%)
259 308
(100%)
193 442
(100%)
 
-
 
-
 
-
 
-
Sprawozdanie
roczne
 
roczne
 
roczne
 
roczne
 
BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ
31.12.2021
(w tys.PLN)
udział
31.12.2020
(w tys.PLN)
udział
31.12.2019
(w tys.PLN)
udział
31.12.2018
(w tys.PLN)
udział
-A. Kapitał (fundusz) własny
24 925
(15%)
81 139
(32%)
89 440
(35%)
62 608
(32%)
-     I.   Kapitał (fundusz) podstawowy
1 001
(0.6%)
251
(0.1%)
251
(0.1%)
175
(0.1%)
-     IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy
467
(0.3%)
5 124
(2%)
584
(0.2%)
408
(0.2%)
-     VI.  Pozostałe kapitały (fundusze)
         rezerwowe
18 062
 
(11%)
 
59 806
 
(24%)
52 921
 
(20%)
 
19 047
 
(10%)
 
-     VIII.Zysk (strata) netto
5 395
(3%)
15 958
(6%)
35 684
(14%)
42 978
(22%)
-B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
144 634
(85%)
172 467
(68%)
169 868
(66%)
130 834
(68%)
-     I.   Rezerwy na zobowiązania
4
 
756
(0.3%)
3 024
(1%)
2 116
(1%)
-          1. Rezerwa z tytułu
              odroczonego podatku dochodowego
 
 
 
703
 
(0.3%)
485
 
(0.2%)
339
 
(0.2%)
 
-          3. Pozostałe rezerwy
4
 
53
 
2 539
(1%)
1 777
(0.9%)
-               - długoterminowe
4
 
 
 
 
 
 
-               - krótkoterminowe
 
 
53
 
2 539
 
1 777
-     II.  Zobowiązania długoterminowe
9 318
(6%)
2 861
(1%)
5 489
(2%)
7 593
(4%)
-          1. Wobec jednostek powiązanych
 
 
 
 
1 523
(0.6%)
1 066
(0.6%)
-          3. Wobec pozostałych jednostek
9 318
(6%)
2 861
(1%)
3 966
(2%)
6 527
(3%)
-               a) Kredyty i pożyczki
7 562
 
2 861
 
2 366
 
5 407
-               c) Inne zobowiązania finansowe
 
 
 
 
1 600
 
1 120
-               e) Inne
1 756
 
 
 
 
 
 
-     III. Zobowiązania krótkoterminowe
135 228
(80%)
168 850
(67%)
158 559
(61%)
119 167
(62%)
-          1. Wobec jednostek powiązanych
755
(0.4%)
 
 
5 990
(2%)
4 193
(2%)
-               a) Z tytułu dostaw i
                   usług, o okresie wymagalności:
755
 
 
 
 
 
 
 
5 990
 
 
4 193
 

 
-                    - do 12 miesięcy
755
 
 
 
5 990
 
4 193
-          3. Wobec pozostałych jednostek
134 434
(79%)
168 826
(67%)
152 429
(59%)
114 876
(59%)
-               a) Kredyty i pożyczki
51 871
 
34 563
 
78 722
 
62 170
-               d) Z tytułu dostaw i
                   usług, o okresie wymagalności:
72 938
 
 
 
127 721
 
 
 
47 957
 
 
 
33 569
 

 
-                    - do 12 miesięcy
72 938
 
127 721
 
47 957
 
33 569
-               f) Zobowiązania wekslowe
2 646
 
3 641
 
 
 
 
-               g) Z tytułu podatków,
                   ceł, ubezpieczeń i innych św.
5 205
 
 
1 279
 
 
12 012
 
 
 
9 519
 

 
-               h) Z tytułu wynagrodzeń
402
 
145
 
1 859
 
1 301
-               i) Inne
1 370
 
1 477
 
11 879
 
8 317
-          4. Fundusze specjalne
39
 
24
 
140
(0.1%)
98
(0.1%)
-     IV.  Rozliczenia międzyokresowe
85
(0.1%)
 
 
2 796
(1%)
1 958
(1%)
-          3. Inne rozliczenia międzyokresowe
85
(0.1%)
 
 
2 796
(1%)
1 958
(1%)
-               - krótkookresowe
85
 
 
 
2 796
 
1 958
-Suma pasywów
169 559
(100%)
253 606
(100%)
259 308
(100%)
193 442
(100%)