RAPORT PEŁNY
Data pobrania
06.11.2017
Nr zlecenia:
124966
Crefo-Nr:
9410797635
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Rozwiń raport
Spis treści
PDF
PODSUMOWANIE
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Pełna nazwa:
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Regon:
123456789
NIP:
PL 1111111111
KRS
3333333 KRS
Adres rejestrowy:
ul. Krótka 1
01-116 Warszawa
Telefon:
(22) 222 22 22
 
 
22 8767677
 
Fax:
22 8767676
 
E-mail:
test@testowy.pl
 
Www:
www.testowy.pl
 
Inne lokalizacje
TAK
Indeks zdolności płatniczej
100
 
 
 
200
 
242
250
 
300
 
350
 
400
 
450
500
550
600
242
(najlepsza wartość)
(najgorsza wartość)
PD
PD = 0,86%
Indeks zdolności płatniczej 242 oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 06.11.2017
Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 0,86%
Najwyższy kredyt
8 114 000 PLN
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji:
31.12.2008
Działalność od:
25.05.1992
Wiek podmiotu:
25 lat
Udziałowcy:
Janina  Kowalska
Prezes zarządu
Janina  Kowalska
Windykacje
TAK
Postępowania sądowe
TAK
Zatrudnienie
412
osób
(2016)
Obroty (PLN)
1 061
MLN
(2016)
Zysk netto (PLN)
15,96
MLN
(2016)
Marża brutto
2,61
%
(2016)
Suma aktywów (PLN)
253,61
MLN
(2016)
Kapitał własny (PLN)
81,14
MLN
(2016)
Zobowiązania (PLN)
172,47
MLN
(2016)
Kapitał pracujący (PLN)
26,41
MLN
(2016)
Rentowność (ROE)
Płynność
Zadłużenie
Kapitał własny
OCENA CREDITREFORM
Spis treści
Indeks zdolności płatniczej
242 oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą
Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 06.11.2017
Określone wartości indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają:
100 - 199 = znakomitą zdolność płatniczą
200 - 249 = bardzo dobrą zdolność płatniczą
250 - 299 = dobrą zdolność płatniczą
300 - 349 = średnią zdolność płatniczą
350 - 399 = słabą zdolność płatniczą
400 - 499 = bardzo słabą zdolność płatniczą
500          = niewystarczającą zdolność płatniczą
600          = brak zdolności płatniczej
Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform.
Zagrożenie upadkiem
PD = 0,86%
Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 0,86%
Sposób płatności
w dostępnych źródłach opóźnień płatniczych nie stwierdzono
(34)
Zdolność kredytowa
powiązania handlowe uznaje się za dopuszczalne
(32)
Najwyższy kredyt
8 114 000 PLN
Komentarz do oceny
- Firma pomimo ustawowego obowiązku nie składa w KRS sprawozdań finansowych.
Historia ratingu
Data
Indeks zdolności płatniczej
Najwyższy kredyt
2017.11.06
242
8 114 000 PLN
2017.07.27
242
8 114 000 PLN
2017.02.09
261
 
2016.01.08
244
8 114 000 PLN
2015.01.08
262
3 000 000 PLN
2014.05.15
255
3 000 000 PLN
2013.02.27
285
3 000 000 PLN
2012.04.20
295
3 000 000 PLN
2010.07.30
253
3 000 000 PLN
2009.01.20
279
2 000 000 PLN
OCENA CREDITREFORM BRANŻY
Spis treści
Struktura firm w branży ze względu na Indeks Zdolności Płatniczej
G.46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Mediana IZP branży: IZP 288, PD=1,65 % (oznacza dobrą zdolność płatniczą)
Firma badana: IZP 242, PD=0,86 % (oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą)
(najlepsza wartość)
(najgorsza wartość)
100
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Wykres przedstawia rozkład wartości Indeksów Zdolności Płatniczej obliczonych dla firm, które w okresie 04.11.2016 - 04.11.2017 były przedmiotem badania wiarygodnści płatniczej oraz zadeklarowały kod główny prowadzonej działalności :
G.46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Wartości Indeksu Zdolności Płatniczej Creditreform oznaczają
100 - 199 = znakomitą zdolność płatniczą
200 - 249 = bardzo dobrą zdolność płatniczą
250 - 299 = dobrą zdolność płatniczą
300 - 349 = średnią zdolność płatniczą
350 - 399 = słabą zdolność płatniczą
400 - 499 = bardzo słabą zdolność płatniczą
500          = niewystarczającą zdolność płatniczą
600          = brak zdolności płatniczej
Wybrane estymatory punktowe analizowanej branży
- mediana IZP branży 288
- odchylenie standardowe 51,18
- współczynnik zmienności 17,77%
POSTĘPOWANIA SĄDOWE
Spis treści
Postępowania sądowe
Postępowania upadłościowe i układowe:
11.10.1999 Sąd Rejonowy Warszawa, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku,
11.10.1999 - otwarcie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 110/99)
11.10.2000 - umorzenie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 111/00)
DANE REJESTROWE
Spis treści
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(5)
Założenie:
25.05.1992 jako spółka jawna
pod nazwą TEST Kowalscy Sp. Jawna
pod adresem Bialystok, ul. Długa 2, 50-524 Wrocław

 pod adresem ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
(3)
 
05.12.2008  jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 pod nazwą Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
(5)
Rejestracja:
31.12.2008, Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział, KRS 3333333
 
Dane o wcześniejszych rejestracjach:
 
25.05.1992, Sąd Rejonowy Białystok, RHA 1478
 
08.08.2001, Sąd Rejonowy Białystok, XII Wydział, KRS 1234567
Przedmiot działalności
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD prowadzona we własnych hurtowniach i sklepach detalicznych pod szylden "RTV i AGD DLA DOMU"
Kod branży PKD 2007
Spis branż
 
(G.46.43.Z)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 
(G.46.47.Z)
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 
(G.46.44.Z)
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 
(G.46.15.Z)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 
 
 
WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY
Spis treści
Kapitał zakładowy
 
PLN 251 000
 
Kapitał zakładowy podzielony jest na 251 udziałów po PLN 1 000,00 każdy.
 
 
Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości
PLN  150 000
 
Według uzyskanych informacji spółka w najbliższym czasie podwyższy kapitał zakładowy.
 
Udziałowcy:
Udziałowiec
Udziały
 
Wartość
 
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
telefon komórkowy:  604111111
52%
PLN
130 000
 
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków
28%
PLN
70 000
 
Jan Kowalski
PESEL 45121600640
20%
PLN
51 000
 
lista wpisana do KRS  31.12.2008
 
 
 
Zarząd:
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
telefon komórkowy:  604111111
- prezes zarządu
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków
- wiceprezes zarządu
Władysław Paweł Kowalczykowski
PESEL 82110255888
Krótka 1, 00-001 Warszawa
- wiceprezes zarządu
Prokurenci:
Kazimierz Nowak
PESEL 51061004574
- prokura samoistna
ROZWÓJ FIRMY W CZASIE
Spis treści
 
2016
Zm.%
2015
Zm.%
2014
Zm.%
2013
Zatrudnienie
412
(+3%)
401
 
250 do 999
 
390
 
2016
Zm.%
2015
Zm.%
2014
Zm.%
2013
Obroty (w tys. PLN)
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
(+34%)
634 337
Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.)
 
01.01.2016
- 31.12.2016
Zm.%
01.01.2015
- 31.12.2015
Zm.%
01.01.2014
- 31.12.2014
Zm.%
01.01.2013
- 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży
1 060 891
(0%)
1 064 037
(+24%)
851 825
(+34%)
634 337
Zysk netto
15 958
(-55%)
35 684
(-16%)
42 978
(+537%)
6 744
Zysk EBITDA
19 996
(-63%)
54 820
(+46%)
37 355
(+147%)
15 115
Marża EBITDA w %
1,88%
(-63%)
5,15%
(+17%)
4,39%
(+84%)
2,38%
Suma aktywów
253 606
(-2%)
259 308
(+34%)
193 442
(-8%)
211 949
Kapitał własny
81 139
(-9%)
89 440
(+42%)
62 608
(+100%)
31 156
Zobowiązania
172 467
(+1%)
169 868
(+29%)
130 834
(-27%)
180 793
Kapitał pracujący
26 409
(-33%)
39 870
(+30%)
30 659
(+716%)
3 757
Przychody netto ze sprzedaży w tys.
Zysk/strata netto w tys.
Zysk netto w %
Suma aktywów/Zobowiązania/Kapitał własny w tys.
 
Aktywa
 
Zobowiązania
 
Kapitał własny
Zysk EBITDA w tys.
Marża EBITDA w %
 
INNE LOKALIZACJE
Spis treści
Lokalizacje
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa (siedziba)
telefon: 

Fax: 
www:
(22) 222 22 22
22 8767677
22 8767676
www.testowy.pl
 
ul. Długa 2, 15-524 Białystok (biura handlowe)
Tel./Fax:
85 2224455
INFORMACJE DODATKOWE
Spis treści
Nieruchomości
Wartość księgowa budynków stan na 31.12.2016
PLN
28 728 000
 
 
Wartość księgowa gruntów stan na 31.12.2016
PLN
3 287 000
 
 
W ramach standardowego raportu dane o własności nieruchomości nie są sprawdzane w księgach wieczystych.
 
 
 
Środki transportu
Stan srodków transportu na dzień 30.09.2015 :
1 - samochodów osobowych (własność) 
6 - samochody dostawcze (własność) 
4 - samochody dostawcze (leasing) 

Na dzień 31.12.2016 wartość księgowa środków transportowych wynosiła: PLN 6 120 000,00
Certyfikaty i Licencje
ISO 9001:2000
Kontrahenci
(główny odbiorca) 
ul. Krótka 1, 35-231 Rzeszów
 
(odbiorca,) 
ul. Krótka 1, 37-700 Przemyśl
 
(odbiorca,) 
ul. Krótka 1, 80-734 Gdańsk
 
(główny dostawca) 
ul. Mała 1, 10-001 Olsztyn
 
(dostawca,) 
ul. Mała 1, 61-482 Poznań
 
(dostawca,) 
ul. Mała 1, 16-400 Suwałki
Uwagi ogólne
Wg informacji prasowych w grudniu 2016 roku firma podpisała kontrakt na dostawę sprzętu AGD do sieci hoteli XYZ na terenie całego kraju. Kontrakt będzie realizowany w transzach do 2019 roku. Wartość kontraktu szacuje się na 200 milionów złotych.

W październiku 2017 roku firma współpracowała ze 150 sklepami na terenie całego kraju.

Firma planuje zatrudnienie kolejnych 80 osób w pierwszej połowie 2018 roku.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor:
Na dzień 30.10.2017 firma nie figuruje w bazie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Przedsiębiorstwo nie uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo BIG InfoMonitora.

Giełdy wierzytelności:
Na dzień 30.10.2017 na giełdzie www.dlugi.info są wystawione dwa długi przedsiębiorstwa na kwoty 5373,08 i 788,50 zł. Na pozostałych, ogólnodostępnych giełdach wierzytelności długi przedsiębiorstwa nie są obecne w obrocie publicznym.

Listy sankcyjne:
Na dzień 30.10.2017 firma nie figuruje na międzynarodowych listach sankcyjnych.

Dotacje z Unii Europejskiej:
Na dzień 30.10.2017 firma nie posiada dotacji i dofinansowań ze środków UE.

Certyfikaty i licencje:
Przedsiębiorstwo posiada licencję transportową nr 14852/17
Import -
2012 m.in. Rosja
 
2013 m.in. Rosja
Eksport -
2012 (40.00%) Unia Europejska
 
2013 (25.00%) Unia Europejska
Banki
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
 
Centrum Operacji Bankowych  (19101048)
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
nr konta: 25191010482214999129270000 (PLN)
 
2 Oddział w Warszawie  (15401157)
al. Solidarności 104, 00-958 Warszawa
nr konta: 37154011572001661417720002 (EUR)
WSKAŹNIKI BRANŻOWE
Spis treści
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
FIRMA
BRANŻA
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
2016
2015
2014
2013
Płynność bieżąca (CR)
?
aktywa bieżące
zobowiązania bieżące
1,16
1,25
1,26
1,02
1,35
1,37
1,27
1,28
Płynność szybka (QR)
?
aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne
zobowiązania bieżące
0,55
0,67
0,71
0,53
0,67
0,74
0,71
0,66
Płynność gotówkowa
?
środki pieniężne
zobowiązania bieżące
0,03
0,05
0,06
0,02
0,07
0,10
0,12
0,08
Płynność bieżąca (CR)
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
Płynność szybka (QR)
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
Płynność gotówkowa
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
RENTOWNOŚĆ
FIRMA
BRANŻA
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
2016
2015
2014
2013
Rentowność sprzedaży (ROS)
?
zysk netto
przychody ze sprzedaży
1,50
3,35
5,05
1,06
1,29
1,41
1,05
-0,40
Rentowność aktywów (ROA)
?
zysk netto
aktywa ogółem
6,29
13,76
22,22
3,18
3,49
3,82
2,83
-1,35
Rentowność kapitału (ROE)
?
zysk netto
kapitał własny
19,67
39,90
68,65
21,65
12,50
12,90
10,55
-4,94
Rentowność sprzedaży (ROS)
 
FIRMA
 
BRANŻA
Rentowność aktywów (ROA)
 
FIRMA
 
BRANŻA
Rentowność kapitału (ROE)
 
FIRMA
 
BRANŻA
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
FIRMA
BRANŻA
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
2016
2015
2014
2013
Rotacja należności w dniach
?
należności krótkoterm. x liczba dni
sprzedaż netto
29
33
33
50
48
49
50
38
Rotacja zapasów w dniach
?
przeciętny stan zapasów x liczba dni
przychody ze sprzedaży
33
30
27
44
55
50
48
42
Rotacja należności w dniach
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
Rotacja zapasów w dniach
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
FIRMA
BRANŻA
01.01.2016-
31.12.2016
01.01.2015-
31.12.2015
01.01.2014-
31.12.2014
01.01.2013-
31.12.2013
2016
2015
2014
2013
Okres spłaty zobowiązań w dniach
?
zobowiązania bieżące x liczba dni
sprzedaż netto
58,25
54,39
51,06
97,26
84,50
82,28
89,78
69,48
Ogólne zadłużenie
?
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
68,01
65,51
67,63
85,30
72,06
70,35
73,15
72,60
Okres spłaty zobowiązań w dniach
 
FIRMA
 
BRANŻA
Ogólne zadłużenie
 
FIRMA
 
BRANŻA
 
ZALECANY ZAKRES
BRANŻA
30.06.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
Płynność bieżąca (CR)
?
aktywa bieżące
zobowiązania bieżące
1,37
1,35
1,37
1,27
Płynność szybka (QR)
?
aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne
zobowiązania bieżące
0,69
0,67
0,74
0,71
Płynność gotówkowa
?
środki pieniężne
zobowiązania bieżące
0,08
0,07
0,10
0,12
Rentowność sprzedaży (ROS)
?
zysk netto
przychody ze sprzedaży
-3,44
1,29
1,41
1,05
Rentowność aktywów (ROA)
?
zysk netto
aktywa ogółem
-4,73
3,49
3,82
2,83
Rentowność kapitału (ROE)
?
zysk netto
kapitał własny
-18,31
12,50
12,90
10,55
Rotacja należności w dniach
?
należności krótkoterm. x liczba dni
sprzedaż netto
48,23
48,92
49,51
50,89
Rotacja zapasów w dniach
?
przeciętny stan zapasów x liczba dni
przychody ze sprzedaży
54,07
55,81
50,42
48,10
Okres spłaty zobowiązań w dniach
?
zobowiązania bieżące x liczba dni
sprzedaż netto
81,80
84,50
82,28
89,78
Ogólne zadłużenie
?
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
74,18
72,06
70,35
73,15
Procentowy udział w badanej próbie firm wykazujących zysk netto
?
77,30
95,50
100,00
94,70
Przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego w tys. PLN
?
846,97
1 397,15
1 259,77
1 236,43
Przychody ze sprzedaży na przedsiębiorstwo w tys. PLN
?
147 103,86
296 450,32
314 677,32
308 977,32
PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ FIRMY Z BRANŻĄ (G.46.43.Z)
 
2016
2015
2014
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
 
 
 
Płynność bieżąca (CR)
GORSZY -14%
GORSZY -8%
 
Płynność szybka (QR)
GORSZY -17%
GORSZY -9%
 
Płynność gotówkowa
GORSZY -57%
GORSZY -50%
GORSZY -50%
RENTOWNOŚĆ
 
 
 
Rentowność sprzedaży (ROS)
LEPSZY +16%
LEPSZY +137%
LEPSZY +380%
Rentowność aktywów (ROA)
LEPSZY +80%
LEPSZY +260%
LEPSZY +685%
Rentowność kapitału (ROE)
LEPSZY +57%
LEPSZY +209%
LEPSZY +550%
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
 
 
 
Rotacja należności w dniach
LEPSZY -40%
LEPSZY -32%
LEPSZY -34%
Rotacja zapasów w dniach
LEPSZY -39%
LEPSZY -38%
LEPSZY -43%
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
 
 
 
Okres spłaty zobowiązań w dniach
LEPSZY -31%
LEPSZY -33%
LEPSZY -43%
Ogólne zadłużenie
LEPSZY -5%
LEPSZY -6%
LEPSZY -7%
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Spis treści
Widok zwinięty
Widok skrócony
Widok szczegółowy
Źródło danych finansowych
Firma
 
Firma
 
Monitor Polski B
 
Sąd
 
Sprawozdanie
roczne
 
roczne
 
roczne
 
roczne
 
BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.PLN)
31.12.2016
udział
31.12.2015
udział
31.12.2014
udział
31.12.2013
udział
-A. Aktywa trwałe
58 347
(23%)
60 879
(24%)
43 616
(23%)
39 157
(19%)
-     I.   Wartości niematerialne i prawne
44
 
669
(0.3%)
468
(0.2%)
1 360
(0.6%)
-          2. Wartość firmy
 
 
36
 
25
 
174
(0.1%)
-          3. Inne wartości niematerialne i prawne
44
 
633
(0.2%)
443
(0.2%)
1 186
(0.6%)
-     II.  Rzeczowe aktywa trwałe
46 710
(18%)
48 164
(19%)
34 715
(18%)
28 665
(14%)
-          1. Środki trwałe
45 741
(18%)
47 293
(18%)
34 106
(18%)
27 881
(13%)
-               a) grunty własne
3 287
 
3 939
 
2 758
 
2 676
-               b) budynki, lokale i
                   obiekty inż. lądowej i wodnej
28 728
 
 
30 123
 
 
21 086
 
 
17 628
 

 
-               c) urządzenia techniczne i maszyny
2 356
 
2 016
 
1 411
 
2 798
-               d) środki transportu
6 120
 
6 962
 
5 874
 
3 959
-               e) inne środki trwałe
5 250
 
4 253
 
2 977
 
820
-          2. Środki trwałe w budowie
969
(0.4%)
871
(0.3%)
609
(0.3%)
784
(0.4%)
-     IV.  Inwestycje długoterminowe
8 265
(3%)
8 459
(3%)
5 921
(3%)
8 939
(4%)
-          3. Długoterminowe aktywa finansowe
8 265
(3%)
8 459
(3%)
5 921
(3%)
8 939
(4%)
-               a) w jednostkach powiązanych
8 000
 
8 459
 
5 921
 
6 159
-                    - udziały lub akcje
4 000
 
3 573
 
2 501
 
524
-                    - inne papiery wartościowe
 
 
 
 
3 420
 
 
-                    - udzielone pożyczki
4 000
 
4 886
 
 
 
5 635
-               c) w pozostałych jednostkach
265
 
 
 
 
 
2 780
-                    - udzielone pożyczki
265
 
 
 
 
 
 
-                    - inne
                    długoterminowe aktywa finansowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 780
 

 
-     V.   Długoterminowe rozliczenia
         międzyokresowe
3 328
 
(1%)
3 587
 
(1%)
2 512
 
(1%)
193
 
(0.1%)
 
-          1. Aktywa z tytułu
              odroczonego podatku dochodowego
3 328
 
(1%)
3 587
 
(1%)
2 512
 
(1%)
 
 

 
-          2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 
 
 
 
 
 
193
(0.1%)
-B. Aktywa obrotowe
195 259
(77%)
198 429
(77%)
149 826
(78%)
172 792
(82%)
-     I.   Zapasy
97 709
(39%)
90 003
(35%)
63 003
(33%)
77 518
(37%)
-          4. Towary
97 709
(39%)
90 003
(35%)
63 003
(33%)
77 518
(37%)
-     II.  Należności krótkoterminowe
84 176
(33%)
97 273
(38%)
78 021
(40%)
87 652
(41%)
-          1. Należności od jednostek powiązanych
 
 
3 866
(2%)
2 707
(1%)
4
-               a) Z tytułu dostaw i
                   usług o okresie spłaty:
 
 
 
3 866
 
 
2 707
 
 
4
 

 
-                    - do 12 miesięcy
 
 
3 866
 
2 707
 
4
-          3. Należności od pozostałych jednostek
84 176
(33%)
93 407
(36%)
75 314
(39%)
87 648
(41%)
-               a) Z tytułu dostaw i
                   usług o okresie spłaty:
81 277
 
 
66 487
 
 
56 470
 
 
81 103
 

 
-                    - do 12 miesięcy
81 277
 
66 487
 
56 470
 
81 103
-               b) Z
                   tyt.podatków,dotacji
                   ceł,ubezp.i innych świad.
2 692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-               c) Inne
207
 
26 920
 
18 844
 
6 545
-     III. Inwestycje krótkoterminowe
9 189
(4%)
8 417
(3%)
6 887
(4%)
2 644
(1%)
-          1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
9 189
(4%)
8 417
(3%)
6 887
(4%)
2 644
(1%)
-               b) w pozostałych jednostkach
4 618
 
 
 
 
 
 
-                    - udziały lub akcje
4 618
 
 
 
 
 
 
-               c) środki pieniężne i
                   inne aktywa pieniężne
4 571
 
 
8 417
 
 
6 887
 
 
2 644
 

 
-                    - środki
                    pieniężne w kasie i na rachunku
3 647
 
 
8 417
 
 
6 887
 
 
1 491
 

 
-                    - inne środki pieniężne
924
 
 
 
 
 
1 153
-     IV.  Krótkoterminowe rozliczenia
         międzyokresowe
4 185
 
(2%)
2 736
 
(1%)
1 915
 
(1%)
4 978
 
(2%)
 
-Suma aktywów
253 606
(100%)
259 308
(100%)
193 442
(100%)
211 949
(100%)
 
-
 
-
 
-
 
-
Sprawozdanie
roczne
 
roczne
 
roczne
 
roczne
 
BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.PLN)
31.12.2016
udział
31.12.2015
udział
31.12.2014
udział
31.12.2013
udział
-A. Kapitał (fundusz) własny
81 139
(32%)
89 440
(35%)
62 608
(32%)
31 156
(15%)
-     I.   Kapitał (fundusz) podstawowy
251
(0.1%)
251
(0.1%)
175
(0.1%)
1 251
(0.6%)
-     IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy
5 124
(2%)
584
(0.2%)
408
(0.2%)
584
(0.3%)
-     VI.  Pozostałe kapitały (fundusze)
         rezerwowe
59 806
 
(24%)
 
52 921
 
(20%)
 
19 047
 
(10%)
 
22 577
 
(11%)
 
-     VIII.Zysk (strata) netto
15 958
(6%)
35 684
(14%)
42 978
(22%)
6 744
(3%)
-B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
172 467
(68%)
169 868
(66%)
130 834
(68%)
180 793
(85%)
-     I.   Rezerwy na zobowiązania
756
(0.3%)
3 024
(1%)
2 116
(1%)
50
-          1. Rezerwa z tytułu
              odroczonego podatku dochodowego
703
 
(0.3%)
 
485
 
(0.2%)
339
 
(0.2%)
 
 

 
-          3. Pozostałe rezerwy
53
 
2 539
(1%)
1 777
(0.9%)
50
-               - długoterminowe
 
 
 
 
 
 
50
-               - krótkoterminowe
53
 
2 539
 
1 777
 
 
-     II.  Zobowiązania długoterminowe
2 861
(1%)
5 489
(2%)
7 593
(4%)
11 647
(6%)
-          1. Wobec jednostek powiązanych
 
 
1 523
(0.6%)
1 066
(0.6%)
 
-          3. Wobec pozostałych jednostek
2 861
(1%)
3 966
(2%)
6 527
(3%)
11 647
(6%)
-               a) Kredyty i pożyczki
2 861
 
2 366
 
5 407
 
9 452
-               c) Inne zobowiązania finansowe
 
 
1 600
 
1 120
 
 
-               d) Inne
 
 
 
 
 
 
2 195
-     III. Zobowiązania krótkoterminowe
168 850
(67%)
158 559
(61%)
119 167
(62%)
169 035
(80%)
-          1. Wobec jednostek powiązanych
 
 
5 990
(2%)
4 193
(2%)
944
(0.4%)
-               a) Z tytułu dostaw i
                   usług, o okresie wymagalności:
 
 
 
 
5 990
 
 
 
4 193
 
 
 
944
 

 
-                    - do 12 miesięcy
 
 
5 990
 
4 193
 
944
-          3. Wobec pozostałych jednostek
168 826
(67%)
152 429
(59%)
114 876
(59%)
168 042
(79%)
-               a) Kredyty i pożyczki
34 563
 
78 722
 
62 170
 
64 839
-               d) Z tytułu dostaw i
                   usług, o okresie wymagalności:
127 721
 
 
 
47 957
 
 
 
33 569
 
 
 
91 173
 

 
-                    - do 12 miesięcy
127 721
 
47 957
 
33 569
 
91 173
-               f) Zobowiązania wekslowe
3 641
 
 
 
 
 
3 308
-               g) Z tytułu podatków,
                   ceł, ubezpieczeń i innych św.
1 279
 
 
12 012
 
 
9 519
 
 
6 506
 

 
-               h) Z tytułu wynagrodzeń
145
 
1 859
 
1 301
 
503
-               i) Inne
1 477
 
11 879
 
8 317
 
1 713
-          4. Fundusze specjalne
24
 
140
(0.1%)
98
(0.1%)
49
-     IV.  Rozliczenia międzyokresowe
 
 
2 796
(1%)
1 958
(1%)
61
-          2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 
 
2 796
(1%)
1 958
(1%)
61
-               - długookresowe
 
 
 
 
 
 
61
-               - krótkookresowe
 
 
2 796
 
1 958
 
 
-Suma pasywów
253 606
(100%)
259 308
(100%)
193 442
(100%)
211 949
(100%)
 
-
 
-
 
-
 
-
Źródło danych finansowych
Firma
 
Firma
 
Monitor Polski B
 
Sąd
 
Sprawozdanie
roczne
 
roczne
 
roczne
 
roczne
 
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZA OKRES (w tys.PLN)
01.01.2016-
31.12.2016
Zm.%
01.01.2015-
31.12.2015
Zm.%
01.01.2014-
31.12.2014
Zm.%
01.01.2013-
31.12.2013
 
-A. Przychody netto ze sprzedaży i
    zrównane z nimi
1 060 891
 
(0%)
 
1 064 037
 
(+25%)
 
851 825
 
(+34%)
 
634 337
 

 
-     - w tym od jednostek powiązanych
 
 
71 058
 
49 740
 
6 031
-     I.   Przychody netto ze sprzedaży produktów
7 646
(-92%)
92 102
(+1%)
91 471
(+34%)
68 403
-     II.  Zmiana stanu produktów ( +, - )
201
(+-112%)
-1 739
(43%)
-1 217
(-1248%)
106
-     III. Koszt wytworzenia produktów
         na własne potrzeby jedn.
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 

 
-     IV.  Przychody netto ze sprzedaży
         towarów i materiałów
1 053 044
 
(+8%)
 
973 674
 
(+28%)
 
761 571
 
(+35%)
 
565 828
 

 
-     V. Przychody ze sprzedaży netto usług
0
 
0
 
0
 
0
-B. Koszty działalności operacyjnej
1 033 163
(+2%)
1 015 918
(+24%)
819 057
(+31%)
625 152
-     I.   Amortyzacja
1 690
(-71%)
5 860
(+848%)
618
(-80%)
3 12