MINI-RAPORT
Data pobrania
06.11.2017
Nr zlecenia:
124973 / online
Crefo-Nr:
9410797635
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Rozwiń raport
Spis treści
PDF
PODSUMOWANIE
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Pełna nazwa:
Test sp. z o.o. (firma przykładowa)
Regon:
123456789
NIP:
PL 1111111111
KRS
3333333 KRS
Adres rejestrowy:
ul. Krótka 1
01-116 Warszawa
Telefon:
(22) 222 22 22
 
 
22 8767677
 
Fax:
22 8767676
 
E-mail:
test@testowy.pl
 
Www:
www.testowy.pl
 
Inne lokalizacje
TAK
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji:
31.12.2008
Działalność od:
25.05.1992
Wiek podmiotu:
25 lat
Udziałowcy:
Janina  Kowalska
Prezes zarządu
Janina  Kowalska
Zatrudnienie
412
osób
(2016)
Obroty (PLN)
1 061
MLN
(2016)
Suma aktywów (PLN)
253,61
MLN
(2016)
DANE REJESTROWE
Spis treści
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(5)
Założenie:
25.05.1992 jako spółka jawna
pod nazwą TEST Kowalscy Sp. Jawna
pod adresem Bialystok, ul. Długa 2, 50-524 Wrocław

 pod adresem ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
(3)
Rejestracja:
31.12.2008, Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział, KRS 3333333
Przedmiot działalności
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD prowadzona we własnych hurtowniach i sklepach detalicznych pod szylden "RTV i AGD DLA DOMU"
Kod branży PKD 2007
Spis branż
 
(G.46.43.Z)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 
(G.46.47.Z)
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 
(G.46.44.Z)
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 
(G.46.15.Z)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 
 
 
WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY
Spis treści
Kapitał zakładowy
 
PLN 251 000
 
Kapitał zakładowy podzielony jest na 251 udziałów po PLN 1 000,00 każdy.
 
 
Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości
PLN  150 000
 
Według uzyskanych informacji spółka w najbliższym czasie podwyższy kapitał zakładowy.
 
Udziałowcy:
Udziałowiec
Udziały
 
Wartość
 
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
telefon komórkowy:  604111111
52%
PLN
130 000
 
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków
28%
PLN
70 000
 
Jan Kowalski
PESEL 45121600640
20%
PLN
51 000
 
lista wpisana do KRS  31.12.2008
 
 
 
Zarząd:
Janina  Kowalska
PESEL 70070711777
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa
telefon komórkowy:  604111111
- prezes zarządu
Jan Marcin Kowalski
PESEL 71034567890
ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków
- wiceprezes zarządu
Władysław Paweł Kowalczykowski
PESEL 82110255888
Krótka 1, 00-001 Warszawa
- wiceprezes zarządu
Prokurenci:
Kazimierz Nowak
PESEL 51061004574
- prokura samoistna
INNE LOKALIZACJE
Spis treści
Lokalizacje
ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa (siedziba)
telefon: 

Fax: 
www:
(22) 222 22 22
22 8767677
22 8767676
www.testowy.pl
 
ul. Długa 2, 15-524 Białystok (biura handlowe)
Tel./Fax:
85 2224455
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Spis treści
Zobacz pełne sprawozdania finansowe za:20162015201420132012
birt 3_7_1
Informacja ta przeznaczona jest wyłącznie dla odbiorcy. Odbiorca informacji zobowiązuje się do jej wykorzystania wyłącznie dla celów, dla których została przekazana oraz do jej należytego zabezpieczenia. Creditreform Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność i wiarygodność źródeł danych oraz za trafność podejmowanych na podstawie tego raportu decyzji. Odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie raportów Creditreform otrzymają Państwo pod numerem:  (+48) 22 440 15 00.