back to list

City: Barcin

1234nextlast go to page:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
ul. Kościelna 8
88-190 Barcin
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Dworcowa 18
88-412 Barcin
Młyn Wojciech sp. z o.o.
ul. Żnińska 23
88-412 Barcin
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WODBAR SPÓŁKA Z O.O.
ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin
Kz-Pol Transport Spedycja Rosińscy sp. z o.o.
ul. Jana Kasprowicza 13
88-190 Barcin
Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Dworcowa 10
88-190 Barcin
Przedsiębiorstwo JOLGLASS sp. z o.o.
Złotowo 10
88-190 Barcin
Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy
ul. Mogileńska 1
88-190 Barcin
Chirofarm sp. z o.o.
ul. 1 Maja 13
Barcin
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 5/BRAK
88-190 Barcin
Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie
ul. Mogileńska 9/-
88-190 Barcin
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej "Kujawy"
ul. Mogileńska 1
88-190 Barcin
Barciński Klub Inicjatyw Gospodarczych
al. 1 Maja 18/-
88-190 Barcin
Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo
ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin
"Ren-Med" sp. z o.o.
ul. Kościelna Nr. Domu 58 Nr. Lokalu - Miejscowość BARCIN
88-190 Barcin