back to list

City: Bartniczka

1
KOWALK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 3
87-321 Bartniczka
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ROLMIĘS SPÓŁKA Z O.O.
ul. Brodnicka 29
87-321 Bartniczka
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARTNICZCE
ul. Brodnicka 8A
87-321 Bartniczka
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA GRĄŻAWY
ul. Pocztowa 17
87-321 Bartniczka
PRODUCENT MEBLI ANNA sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1
87-321 Bartniczka
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE PEKMAR sp. z o.o.
ul. Brodnicka 29
87-321 Bartniczka
KOWALK Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
87-321 Bartniczka