NewsletterCreditreform
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*

Poszukiwanie majątku

Poszukiwanie nieruchomości

Raport z posiadanych nieruchomości na terenie RP
Ustalenie nieruchomości będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej).
Raport skarga pauliańska z posiadanych nieruchomości na terenie RP.
Ustalenie wyzbytych nieruchomości będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) w okresie 5 lat wstecz od dnia zlecenia.
Raport rozszerzony z posiadanych nieruchomości na terenie RP.
Ustalenie nieruchomości będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) rozszerzony o posiadane nieruchomości w podmiotach, w których posiada udziały, tj. spółkach prawa handlowego
Raport foto z posiadanych nieruchomości na terenie RP.
Ustalenie nieruchomości będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) wraz z dokumentacją fotograficzną.
Raport z posiadanych ruchomości na terenie RP.
Ustalenie pojazdu/-ów będących własnością badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej), rok produkcji, marka, numer rejestracyjny.
Poszukiwanie majątku raport skrócony
Ustalenie nieruchomości oraz pojazdów będących własnością badanego podmiotu (firm lub osoby fizycznej). Zakres informacji: numer/y ksiąg wieczystych, rok produkcji, marka, numer rejestracyjny pojazdu/-ów
Poszukiwanie majątku raport pełny
Ustalenie nieruchomości raport rozszerzony, pojazdów, postępowań sądowych, komorniczych i karnych badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej). Zakres informacji: numer/y ksiąg wieczystych, rok produkcji pojazdu, marka, numer rejestracyjny, pojazdu/-ów, informacje o postępowaniach sądowych, karnych, komorniczych (prawomocne wyroki sądów, egzekucje komornicze).