NewsletterCreditreform
Pan/Pani
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
*

Wywiad gospodarczy

Raport majątkowo-gospodarczy dotyczący badanego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej) z obszaru RP oraz raport zagraniczny (zakres informacji oraz cena wg indywidualnego zapytania).
Raport PREMIUM firma
Raport pełny zawierający dane firmy oraz szczegółową analizę kondycji finansowej oraz zagrożeń jakie mogą wynikać ze współpracy z firmą badaną, raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną, wywiad terenowy i środowiskowy, ustalenia nieruchomości (raport rozszerzony) oraz ruchomości badanego podmiotu w tym członków zarządu, informacje o postępowaniach sądowych, karnych, komorniczych wobec badanego podmiotu oraz członków zarządu, informacja o zadłużeniach, ustalenie numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanego podmiotu, powiązania kapitałowe i osobowe.
Raport PREMIUM osoba fizyczna
Dane osobowe i adresowe, stan cywilny, posiadane dzieci, przedmiot, zakres oraz skala prowadzonej działalności gospodarczej, raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną, wywiad terenowy i środowiskowy, ustalenie nieruchomości i ruchomości badanej osoby (rozszerzony), informacje o postępowaniach sądowych, komorniczych i karnych badanej osoby, informacja o zadłużeniu, ustalanie numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanej osoby, powiązania kapitałowe i osobowe
Powiązania osobowe i kapitałowe
Ustalenie powiązań na podstawie KRS i CEIDG osób fizycznych, spółek, członków zarządów do 3 stopni powiązań
Raport PREMIUM poza obszarem RP
Obecnie poszerzamy nasze portfolio o nowe usługi związane z branżą detektywistyczną:
obserwacja osób na terenie RP
nieuczciwa konkurencja
sprawy pracownicze
specjalistyczne mediacje i windykacja trudnych należności
audyty śledcze
informatyka śledcza
badania anty-podsłuchowe