LIBERTUS sp. z o.o.
ul. Puławska 538
02-884 Warszawa
„CENTRUM OŚWIATY, SZKOLNICTWA I KULTURY” sp. z o.o.
ul. Osowiecka 98D
05-825 Adamowizna
FUNDACJA EDUCATOR IM. KS. STANISŁAWA GRADA
ul. P.O.W 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki