Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park
ul. Merliniego 4
02-511 Warszawa
Stowarzyszenie Polski Związek Motorowy
ul. Kazimierzowska 66
02-518 Warszawa
Związek Górnośląski
ul. Stalmacha 17
40-058 Katowice
Fundacja Rodziny Nissenbaumów
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Związek Strzelców Strzelec
ul. Księdza Meiera 46
31-236 Kraków
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
Fundacja Kultury w likwidacji
ul. Piękna 1B
00-539 Warszawa
Fundacja Potulicka
5
86-014 Wojnowo
UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów
ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego Józefa 1
01-022 Warszawa
Towarzystwo Współpracy Gospodarczej i Kulturalnej z Krajami Ameryki Łac.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Fundacja na Rzecz Szkoły Integracyjnej SCHOLA NOSTRA w upadłości
ul. Grota-Roweckiego 42
43-100 Tychy
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Traugutta 112 bud. E
50-420 Wrocław
Stowarzyszenie WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
al. Piłsudskiego 8
93-578 Łódź
Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Fundacja Kultury GENCJANA
ul. Wolności 258
58-560 Jelenia Góra
Pomorska Fundacja Integracyjna
ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz
Fundacja Neurochirurgii Wojskowej w Warszawie
ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
Fundacja Vindicacio
ul. Michejdy 18
43-400 Cieszyn
next