Zakłady Wapiennicze Lhoist SA
ul. Wapiennicza 7
46-050 Tarnów Opolski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALPOL sp. z o.o.
20
26-052 Sitkówka
Laf i sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
Zakład Usługowo-Handlowy „Inowap” sp. z o.o.
ul. Batkowska 5
88-100 Inowrocław
Centrum Wypału Wapna Częstocice sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 27
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Gep i sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 41 A
00-042 Warszawa
Fillers sp. z o.o.
ul. Rynek 1
57-250 Złoty Stok
„Manufaktura” Horzela i Partnerzy sp. k.
ul. Opolska 1
47-316 Malnia
Zakłady Górniczo-Hutnicze „Sabinów” SA
ul. Żyzna 15
42-200 Częstochowa
Ekor Investments sp. z o.o.
ul. Elekcyjna 19/3
01-128 Warszawa
M&M-16 sp. z o.o.
ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
Zakład Usługowo-Handlowy „Rodam” sp. z o.o.
ul. Batkowska 5
88-100 Inowrocław