The catalogues of companies available on crefo.pl (by PCA and by cities) is an alternative for the company search engine located on every subpage of our service. The catalogue of companies is a listing of all companies in the database, based on the main PCA code declared by the company in the application for the establishment of the company. This means that the company belongs to a certain industry if there is a main PCA code listed in the application. Another catalogue of companies available on crefo.pl is a catalogue of companies by cities. This is a list of all the companies available on crefo.pl, arranged by the place declared in the application for the establishment of the company. The names of places are categorized in the alphabetical order, which makes it easier to find companies. Feel free to use the catalogues of the companies available!
Malus sp. z o.o. w likwidacji
9
64-603 Dąbrówka Ludomska
CBX Europe sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 36/17
00-116 Warszawa
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rol-Bud” w likwidacji
null
63-011 Staniszewo
Państwowe Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Chemizacji w Kozłowie
null
13-124 Kozłowo
Gospel sp. z o.o. w likwidacji
ul. Wyzwolenia 4
83-221 Osiek
DGD sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. w upadłości likwidacyjnej
ul. Jaworska 6
53-612 Wrocław
Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" sp. z o.o. sp. k.
Aleje Ujazdowskie 18/5
00-478 Warszawa
MD Capital sp. z o.o. w likwidacji
al. Niepodległości 107/109/16
02-626 Warszawa
"Arka" sp. z o.o. w upadłości
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Proelbud sp. z o.o.
ul. Fiołkowa 9
20-834 Lublin
12345678910next